Numo op afstand inzetten! Numo op afstand inzetten! Hét online leermiddel voor rekenen en talen. vo – mbo – pro & isk De scholen sluiten vanaf morgen hun deuren sluiten, en stappen over op online onderwijs.Met Numo kunnen ze prima in een veilige thuisomgeving werken aan de eigen leerdoelen voor Nederlands, Rekenen & Wiskunde, Engels en […]

Update Numo School- en onderwijsontwikkeling is essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs. Vaak zijn er onder schoolleiders en leraren genoeg ideeën hoe het onderwijs op hun school beter of handiger kan, maar ontbreken tijd, middelen of draagvlak voor de uitwerking ervan. Zeker nu in coronatijd. OCW stelt daarom met de subsidieregeling Schoolkracht 5 miljoen […]

Update Numo Numo werkt weer zoals jullie gewend zijn. We blijven de komende dagen goed monitoren.

Update! Geschatte werktijden aangepast Bij het vullen van Taken en bij het bekijken van de lesstof wordt gemeld wat de gemiddelde werktijd per oefening is. Deze werktijden zijn opnieuw ingeschat en gebaseerd op het gebruik tot nu toe.

Koppeling externe testen en Numo De vraag die veel testleveranciers krijgen is: “Hebben jullie ook passend opvolgend oefenmateriaal?” Het antwoord op die vraag is vanaf nu: “Ja, onze resultaten kun je gebruiken om het Numo leerplan in te stellen. Daarna werkt iedereen het hele jaar volgens een individueel leerplan.” Voor Diataal bestond al een spreadsheet om […]

Update! Doeltekst uitgebreid Behalve de doeltekst zie je nu ook wat voor type oefening het is en hoeveel opdrachten de oefening per keer geeft. De opdrachten zullen wel steeds anders zijn.

Nieuw! Aanpassen rol account Docenten worden af en toe per ongeluk als leerling ingelezen. Met het beheeraccount kan je nu eenvoudig de rol van een leerling aanpassen naar die van een docent. Bij het wijzigen moet het beheeraccount wel het eigen wachtwoord opnieuw invoeren, als extra beveiliging.

Nieuw! Koppeling Testsuites en Numo De Testsuites van Muiswerk (Taal en Rekenen) worden gebruikt om een nulmeting te doen bij nieuwe leerlingen, maar ook als evaluatiemeting aan het eind van een schooljaar om de groei vast te stellen. Nu is het mogelijk om de resultaten per vaardigheid direct door te geven aan Numo. In Numo beslis […]

Nieuw! Numo Taken Numo expert Nico legt in deze interactieve video uit hoe je Taken kunt instellen in Numo en waar je de voortgang van deze Taken ziet. De meest recente actieve Taken en verstreken Taken (maximaal vijf) kunnen zo bekeken worden voor iedere leerling.

Nieuw! Voorleesfunctie bij langere teksten Voor zwakkere lezers is het een enorme steun als teksten ook voorgelezen kunnen worden. Dat kan nu bij de meeste oefeningen waarin vragen over een tekst worden gesteld. Klik op Geluid en de tekst wordt voorgelezen.