Koppeling externe testen en Numo

Koppeling externe testen en Numo

De vraag die veel testleveranciers krijgen is: “Hebben jullie ook passend opvolgend oefenmateriaal?” Het antwoord op die vraag is vanaf nu: “Ja, onze resultaten kun je gebruiken om het Numo leerplan in te stellen. Daarna werkt iedereen het hele jaar volgens een individueel leerplan.”

Voor Diataal bestond al een spreadsheet om de Dia output om te zetten in een Numo importbestand met niveaus van vaardigheden. Voor CITO en JIJ zijn nu ook koppelspreadsheets gemaakt. De input is nogal verschillend, de output is standaard. Alleen support van Muiswerk Educatief kan dit soort imports doen. De koppeling van de Muiswerk testsuites en Numo is inmiddels wel al volautomatisch. Daar is dus geen import meer nodig.

De automatische koppeling tussen Diataal en Numo staat voor eind 2020 gepland. De automatische koppeling tussen CITO en Numo en tussen JIJ en Numo volgen in 2021.

Comments are closed.