Trainingen

Wil je op gang geholpen worden met Numo of wil je simpelweg meer halen uit jouw Numo-licentie? Bekijk de oplossingen hieronder, kom in actie en boek een training. Bel 0297 361664 of mail naar info@kurve.nl om een afspraak te maken en om de inhoud van de training af te stemmen op jullie wensen.

Kennismaken met Numo

Presentatie op jouw school

Doel: in korte tijd een goede indruk van Numo krijgen.

Prijs: gratis.

Wil je graag meer weten over Numo, om te onderzoeken of Numo past bij jouw school? Of wil jij jouw collega's overtuigen van de toegevoegde waarde van Numo? Dan komen we graag een presentatie geven! Tijdens de presentatie vertellen we wat Numo precies is en welke didactische uitgangspunten aan de basis liggen. Daarna laten we zien hoe leerlingen in Numo kunnen oefenen en geven we een demonstratie van de mogelijkheden van het docentendashboard

Webinar

Doel: in korte tijd een goede indruk van Numo krijgen.

Prijs: gratis.

We wijzen je graag de weg in Numo tijdens een live demonstratie van een half uur via Google Meet. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen.

Het webinar is zowel voor docenten in het vo als het mbo en vindt wekelijks plaats op dinsdag of woensdag om 15:00. Schrijf je hier in.

Een goede start met Numo

Basistraining deel 1 & 2 op locatie

Doel: succesvolle inzet van Numo voor leerlingen en docenten.

Prijs: €1.350,- incl. btw

De basistraining bestaat uit twee trainingsmomenten met een aantal weken tussen het eerste en tweede deel.

1. Starten met Numo (duur 1,5 tot 2 uur)

Na het eerste deel van de basistraining ben je wegwijs gemaakt in Numo. Je weet hoe Numo werkt voor leerling en docent, hoe je het leerplan voor je klas instelt, de voortgang kunt bewaken en de resultaten in grote lijnen kan monitoren.

2. Resultaten in Numo (duur 1,5 tot 2 uur)
In het vervolg op de eerste helft van de basistraining gaan we dieper in op de leerlingenresultaten, hoe die te interpreteren en hoe hierop te sturen. We leggen de functie uit waarin je, naast het adaptieve leerplan, als docent oefeningen taakgericht aan je leerlingen kunt geven. Deze training wordt zoveel mogelijk op basis van (verdiepings)vragen van docenten ingericht.

De twee delen van de training zijn ook los te boeken voor een bedrag van €695,- incl. btw. 

Hoe gaan wij werken met Numo? (teamsessie)

Doel: Draagvlak creëren en plan van aanpak maken.

Prijs: €1.195,- incl. btw.

Jouw school wil Numo in gaan zetten om de taal- en rekenvaardigheid van leerlingen te vergroten. Dat is goed nieuws! Maar hoe zorg je ervoor dat alle betrokkenen weten hoe Numo werkt? Wie leest de gegevens van leerlingen in en wie communiceert met de ouders over het thuis oefenen met Numo? Wordt er vooraf een LVS-toets afgenomen? En wie is verantwoordelijk voor het monitoren van resultaten? Een greep uit vragen die jij en je collega’s misschien hebben.

Tijdens een sessie van vier uur begeleiden we bij de zoektocht naar een optimale manier om Numo in te zetten én bij het creëren van draagvlak bij iedereen die met Numo te maken heeft. Daarbij houden we rekening met de verschillende rollen en verantwoordelijkheden in de schoolorganisatie. Hierna volgen nog twee online evaluatiemomenten met een Numo-adviseur.

Haal alles uit Numo

Hoe werken wij met Numo? (teamsessie)

Doel: Draagvlak creëren en plan van aanpak maken.

Prijs: €1.195,- incl. btw.

Jouw school heeft besloten om Numo in te zetten om de taal- en rekenvaardigheid van leerlingen te vergroten. Dat is goed nieuws! Maar hoe zorg je ervoor dat alle betrokkenen weten hoe Numo werkt? Wie leest de gegevens van leerlingen in en wie communiceert met de ouders over het thuis oefenen met Numo? Wordt er vooraf een LVS-toets afgenomen? En wie is verantwoordelijk voor het monitoren van resultaten? Een greep uit vragen die jij en je collega’s misschien hebben.

Tijdens een sessie van vier uur begeleiden we bij de zoektocht naar een optimale manier om Numo in te zetten én bij het creëren van draagvlak bij iedereen die met Numo te maken heeft. Daarbij houden we rekening met de verschillende rollen en verantwoordelijkheden in de schoolorganisatie. Hierna volgen nog twee online evaluatiemomenten met een Numo-adviseur.

Formatief evalueren met Numo

Doel: Numo formatief inzetten in je onderwijs.

Prijs: €695,- incl. btw.

Formatief evalueren, welke school is daar niet mee bezig? Tijdens deze training wordt helder hoe je Numo formatief kunt inzetten om de reken- en taalvaardigheid van je leerlingen te vergroten. Aan de ene kant kun je leerlingen laten oefenen met bepaalde vaardigheden of modules als uit een LVS-toets blijkt dat leerlingen daar nog moeite mee hebben. Vervolgens kun je op basis van de resultatendashboards in Numo formatief handelen of gedifferentieerde instructie geven. Hoe dat werkt? Aan het eind van deze training weet je dat precies!

Vakinhoudelijke training

Doel: Een passende manier vinden om Numo in te zetten in combinatie met andere of zelf ontworpen leermiddelen.

Prijs: €1.095 incl. btw.

Numo kun je naar eigen inzicht inzetten. Daar hebben jij en je sectie vast ideeën over, maar misschien zijn er ook vragen waarmee jullie onder begeleiding aan de slag willen. Daarvoor bieden wij de volgende trainingen.

Numo gebruiken naast een lesmethode
Wanneer je Numo gebruikt als oefenprogramma naast een lesmethode, sta je misschien voor de volgende vragen:
• Hoe combineren we onderdelen uit Numo met onderdelen uit de lesmethode zo optimaal mogelijk en passend bij onze visie en de kerndoelen of eindtermen?
• Hoe en waar versterkt Numo de leerlijnen rekenen-wiskunde en Nederlands?
• Wat gebruiken we uit Numo, wat uit de methode en wat ontwikkelen we zelf?

Een vakexpert begeleidt de sectie bij het beantwoorden van deze en andere vragen.

Naast Numo zelf lesmateriaal ontwikkelen
Wanneer je geen lesmethode gebruikt en oefenen met Numo een wezenlijk onderdeel van je onderwijs is, kun je ervoor kiezen eigen lesmateriaal te ontwikkelen voor de ontbrekende onderdelen. De sectie stelt zich dan misschien de volgende vragen:
• Hoe kunnen we lesmateriaal ontwikkelen voor de vaardigheden schrijven, spreken en kijken/luisteren?
• Hoe ontwikkelen we betekenisvolle leeslessen waarmee we leesvaardigheid vergroten? Of: Hoe bieden we context bij rekenkundige vraagstukken?
• Hoe zorgen wij dat het materiaal dat we ontwikkelen aansluit bij de leerlijnen en kerndoelen?

Begeleiding bij de implementatie
Doordat leerlingen oefenen met Numo, maak je ruimte voor onderwijs. Maar hoe kan die ruimte zo goed mogelijk worden opgevuld, aansluitend bij de eindtermen maar ook bij de visie van de school? En hoe ontwikkel je eigen lesmateriaal en breng je de passie voor je vak over op je leerlingen?
Een onafhankelijke vakexpert helpt jouw school bij dit soort vragen. Samen zoeken we naar een passende manier om Numo in te zetten in combinatie met andere of zelf ontworpen leermiddelen. Onder begeleiding werkt de sectie aan een gedeelde visie op het vak of bij het ontwerpen van betekenisvolle lessen. Vanzelfsprekend denken we ook mee met andere vragen van jouw sectie of school.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden? Stuur een mail met je vraag naar info@kurve.nl.

Comments are closed.