Nieuwe rekeneisen mbo in Numo

Vanaf schooljaar 2022/2023 gelden nieuwe rekeneisen voor het mbo. Numo is er helemaal klaar voor! Met een heel team aan rekenspecialisten hebben we hard gewerkt aan nieuwe rekenmodules. Zo kunnen studenten in het nieuwe schooljaar gericht oefenen met de nieuwe rekeneisen. Hoe we dat hebben aangepakt? Dat kun je lezen in Mbo-studenten oefenen in Numo met de nieuwe rekeneisen.

Wat verandert er met de nieuwe rekeneisen?

Tot nu toe hebben we in het mbo gewerkt met twee rekenniveaus: 2F voor niveau 2 en niveau 3 en 3F voor niveau 4. Met de nieuwe rekeneisen is er onderscheid gemaakt tussen rekenen voor niveau 2, niveau 3 en niveau 4. In Numo staan vanaf komend schooljaar voor elk niveau 5 nieuwe modules klaar – één per domein.

Numo mbo student en docent oefenen
Met Numo werken entree-studenten gericht aan achterstanden

Maar ook in het entree-onderwijs kunnen studenten rekenen oefenen in Numo. Voor deze studenten is het een groot voordeel dat er in Numo oefenmateriaal beschikbaar is dat teruggrijpt tot aan het niveau van de onderbouw van de basisschool. Door het slimme adaptieve mechanisme in de sprongtoetsen in Numo, wordt snel helder waar de hiaten van entree-studenten zitten. Vervolgens wordt in Numo automatisch oefenmateriaal klaargezet waarmee entree-studenten aan deze hiaten kunnen werken. Dit maakt de overstap naar een vervolgopleiding een stuk makkelijker.

1. Grootheden en eenheden

 • Referentiematen
 • Meetinstrumenten
 • Formules toepassen

2. Oriëntatie in 2D en 3D wereld

 • Plattegronden, coördinaten
 • Metriek stelsel
 • Werktekeningen, situatieschetsen

3. Verhoudingen herkennen en gebruiken

 • Herkennen van verhoudingen en berekeningen uitvoeren, verhoudingstabellen
 • Samengestelde grootheden

4. Procenten gebruiken

 • Begripskennis van percentages
 • Berekeningen uitvoeren met percentages
 • Naar 100% rekenen en ook daarboven

5. Omgaan met kwantitatieve informatie

 • Uitlezen en berekeningen uitvoeren met informatie uit diagrammen, grafieken, tabellen, formulieren enz.
 • Zelf data kunnen verwerken in diagrammen etc.
Aansluiting bij de leefwereld van studenten

Een van de belangrijkste redenen om het rekenprogramma voor het mbo aan te passen, is dat het voor mbo-studenten belangrijk is dat rekenen aansluit bij hun leefwereld: hun studie en dagelijks leven. Dit is vertaald naar de thema’s: studie & werk, vervoer, wonen en vrije tijd. Deze thema’s zijn duidelijk herkenbaar in de opgaven in de nieuwe rekenmodules van Numo. Ook sluiten de opgaven van de nieuwe rekenmodules aan bij de (andere) nieuwe rekeneisen. Hieronder zie je een paar voorbeelden uit de nieuwe rekenmodules.

Numo rekenen en wiskunde mbo op verschillende apparaten
Rekenen oefenen met Numo

Hoe werken studenten in Numo? En wat zie je als docent? Afhankelijk van het niveau van de student, wordt in Numo een leerplan klaargezet. Als dat gedaan is, volgen studenten hun eigen route en werken in hun eigen tempo aan hun rekenvaardigheden.
Per domein maken studenten eerst een diagnostische sprongtoets. Daarna krijgen ze instructie, oefenstof en feedback op maat.

Rekenlessen met Numo

Wanneer studenten in Numo oefenen, zie jij de resultaten in een helder overzicht in het docentendashboard. Daardoor weet je precies wat studenten al beheersen en waar zij nog moeite mee hebben. Dit scheelt jou een hoop tijd, die je bijvoorbeeld kunt gebruiken voor het ontwerpen van je lessen, voor individuele begeleiding of voor het oefenen van rekenopdrachten in de beroepscontext.

Per domein een belevings-video

“Waarom is goed kunnen rekenen belangrijk in het leven? Ik heb toch een rekenmachine op mijn telefoon?” Om studenten per rekendomein te laten ervaren wanneer het in het dagelijks leven van pas komt als je rekenvaardig bent, wordt per domein een video gemaakt, gebaseerd op de onderliggende leerdoelen. Deze video’s kun je als docent als startpunt gebruiken. Want wanneer studenten het nut ergens van inzien, zullen ze meer motivatie laten zien in jouw les!

Gemotiveerde studenten

Studenten zullen gemotiveerder oefenen met rekenopdrachten die aansluiten bij hun belevingswereld. Maar Numo bevordert ook op andere manieren de motivatie van studenten. Zo kunnen studenten zelf in Numo zien wat ze al kunnen, wat ze nog moeten leren en hoe zij vooruitgaan. Daardoor gaan zij zich meer eigenaar voelen van hun leerproces. Daarnaast verdienen zij munten (Numo’s) met oefenen – en met die muntjes kunnen zij achtergronden en gifjes kopen waarmee zij hun eigen Numo-omgeving kunnen creëren. Deze achtergronden en gifjes sluiten ook aan bij de thema’s studie & werk, vervoer, wonen en vrije tijd. Want oefenen in een omgeving die de student aanspreekt, dat motiveert!

Numo ook voor Nederlands en Engels

Numo is er niet alleen voor rekenen, maar ook voor Nederlands en Engels. De basisvaardigheden voor de drie generieke vakken op één platform: prettig voor student én docent.

Vraag een gratis proeflicentie aan

Comments are closed.