Numo is een formatief oefenprogramma

Numo is een formatief oefenprogramma voor het voortgezet onderwijs. In Numo volgt elke leerling zijn eigen route en werkt in zijn eigen tempo aan reken- en taalvaardigheden.

De docent zet eerst een passend leerplan klaar. Dit kunnen dezelfde leerplannen zijn als het niveau gelijk is, maar dit kunnen ook verschillende leerplannen zijn als er verschillen in niveau zijn tussen leerlingen. Daarna kunnen leerlingen gaan oefenen. Per leerstofonderdeel beginnen zij met het maken van een diagnostische sprongtoets, die verschillende leerdoelen bevraagt. Daarna krijgen ze instructie, oefenstof en feedback op maat.

Numo leerlingen en docent oefenen

Eerst toetsen, dan oefenen

Wordt er op jouw school een 0-meting of tussentijdse meting gedaan met bijvoorbeeld een JIJ!-toets, Diatoets, Citotoets of een toets van een andere toetsleverancier? Dan kunnen de resultaten van deze toetsen gebruikt worden om de leerplannen van Numo in te stellen. Wij werken er hard aan om een koppeling tussen toetspartners en het Numo-platform te automatiseren. Er is al een automatische koppeling met de toetsen van Diataal.

Rechtstreeks bestellen bij de makers

Numo bestel je niet bij distributeurs, maar rechtstreeks bij ons. Als school of onderwijsinstelling sluit je een abonnement bij ons af.

Wie ons belt krijgt meteen iemand aan de lijn en e-mails beantwoorden we snel. Wil je Numo bestellen of wil je eerst advies? Stuur een e-mail naar info@kurve.nl of bel ons op 0297 361664. Deze prijzen gelden per 1 januari 2024.

Onze partnerscholen

Comments are closed.