Basisvaardigheden verbeteren?
Zet Numo in met subsidie!

 

Leerlingen blijken steeds minder goed in de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen. Daarom heeft het kabinet het Masterplan Basisvaardigheden ontwikkeld en stelt subsidie beschikbaar voor scholen in het voortgezet onderwijs, waarmee zij dit kunnen verbeteren. De besteding van deze subsidie moeten scholen wél wetenschappelijk kunnen onderbouwen. Dit kan onder andere met behulp van de menukaart Verbetering basisvaardigheden die het Ministerie van OCW heeft samengesteld.

Kurve heeft het online leermiddel Numo ontwikkeld om iedere leerling slim te laten groeien in rekenen en talen. Daarbij willen we de kracht van Numo combineren met de kennis en kunde van de docent. In dit artikel leggen we de relatie tussen de eigenschappen van het online leermiddel Numo – inclusief de leer- en oefenstof die Numo bestrijkt – en de verschillende onderwerpen in de menukaart van de overheid. Daarnaast is de brochure Wetenschappelijke onderbouwing van Numo beschikbaar, waarin we laten zien op basis van welk wetenschappelijk onderzoek Numo is ontwikkeld.

Leergebied overstijgend

Didactische modellen (formatief evalueren) en Toetsen en evalueren
Numo is een formatief instrument. In het artikel Formatief evalueren met een online leermiddel laten we de formatieve werking van Numo en hoe leraren hiermee kunnen werken zien aan de hand van het model van feed up, feedback en feed forward van Hattie en Timperley (2007) en de formatieve cyclus van Baartman en Gulikers (2017).

In het artikel wordt uitgebreid aandacht besteed aan de resultatenpagina’s in Numo, die je scherp inzicht geven in de taalvaardigheid en rekenvaardigheid van je leerlingen.

Professionalisering, training en implementatie
Een leermiddel is één, maar docenten moeten er natuurlijk ook hun weg in vinden en ermee leren werken. Daarom besteden de ontwikkelaars van Numo ruimschoots aandacht aan professionalisering van leraren, door allerlei trainingen aan te bieden. Zo is er een basis- en verdiepingstraining, maar ook een training Formatief evalueren met Numo. Bij de professionalisering kunnen wij – vanzelfsprekend – aansluiten bij basisteams en andere deskundigen waarmee de school al samenwerkt.

Een leermiddel werkt pas optimaal als het op een goede manier wordt geïmplementeerd en op een passende manier wordt ingebed in het onderwijs. Daarom heeft Kurve een implementatiewijzer ontwikkeld die scholen wegwijs maakt. Ook kunnen scholen hulp krijgen bij de implementatie middels de teamsessie Hoe werken wij met Numo. Deze teamsessies worden verzorgd door een Numo-adviseur van Kurve én een onderwijskundig adviseur van de KPC Groep.

Taal

Wat betreft taal kunnen leerlingen in Numo met verschillende vaardigheden oefenen. Met het oefenprogramma voor lezen leggen leerlingen een stevige basis voor begrijpend lezen en praktijkgericht lezen. Ter ondersteuning van schrijfvaardigheid kan flink worden geoefend met spelling, werkwoordspelling, grammatica, leestekens, woordenschat en formuleren. Omdat Numo adaptief werkt en oefenstof bevat van op weg naar 1F tot en met 4F (referentiekader taal), kan Numo goed ingezet worden voor de aanpak van taalachterstanden, maar net zo goed voor leerlingen die al op niveau werken en verder willen groeien of excelleren.

Voor taalstimulering en onderwijskansen zijn er modules woordenschat (Woorden) en een NT2-aanbod. Ook is er aandacht voor fonemisch bewustzijn (synthese- en isolatie-oefeningen).

In Numo is een aparte leerlijn opgenomen voor tweedetaalleerders (NT2), met modules waarin zij kunnen oefenen met cijfers, letters, klokkijken, spelling, luisteren, schrijven, lezen, grammatica en woordenschat.

Rekenen

Voor rekenen biedt Numo een compleet, curriculumdekkend aanbod dat het gehele referentiekader rekenen bestrijkt. Numo kan ook hier door de adaptieve werking worden ingezet voor de aanpak van rekenachterstanden. Handige rekenaars kunnen verder oefenen totdat ze 3F hebben bereikt. In Numo vinden leerlingen en docenten niet alleen oefenstof maar ook heldere instructie.

Meer weten of contact?

Comments are closed.