Nieuwe ronde om subsidie aan te vragen!

Update Numo

School- en onderwijsontwikkeling is essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs. Vaak zijn er onder schoolleiders en leraren genoeg ideeën hoe het onderwijs op hun school beter of handiger kan, maar ontbreken tijd, middelen of draagvlak voor de uitwerking ervan. Zeker nu in coronatijd. OCW stelt daarom met de subsidieregeling Schoolkracht 5 miljoen euro beschikbaar voor schoolontwikkeling in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

Lees hier verder.

Comments are closed.