Subsidieregeling voor extra ondersteuning leer- en ontwikkelachterstanden

Subsidieregeling voor extra ondersteuning leer- en ontwikkelachterstanden

Onlangs werd de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021 aangekondigd. Hiermee ondersteunt de overheid scholen en instellingen bij het opzetten van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s om leerlingen en deelnemers extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging, veroorzaakt door de sluiting van scholen of instellingen als gevolg van de uitbraak van COVID-19.

Scholen en instellingen uit (speciaal) basisonderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs, mbo en volwasseneneducatie kunnen subsidie aanvragen om leerlingen en studenten maar óók leraren deze extra ondersteuning te bieden. Deze subsidie, tot een bedrag van €900 per leerling, kan ingezet worden voor onder meer lesmateriaal en docententrainingen.

Hoogte subsidie

•        Een bedrag van 900 euro per leerling/deelnemer is beschikbaar

•        Dit bedrag is gemaximeerd tot 10% van het totaal aantal leerlingen/deelnemers van de instelling

•        Uitzondering op de maximering is of de instelling apcg-leerlingen* of een achterstandsscore kent. Indien dit het geval is mag een instelling tot een maximum van 20% van het totale leerling/deelnemersaantal aanvragen.

Wat kunnen wij bieden?

Krachtige en adaptieve leermiddelen

Numo is hét online leermiddel voor rekenen en talen en uitermate geschikt om in een korte periode leerachterstanden weg te werken. Numo is specialist in het aanleren en in de praktijk brengen van basisvaardigheden taal en rekenen. Van niveau ‘op weg naar 1F’ tot en met 4F. www.numo.nl

Training- en coaching

Numo geeft de docent grip op voortgang én leerproces via krachtige signaalfuncties. De docent handelt mede op basis van deze signalen. Tijdens het traject training- en coaching leert de docent het online leermiddel ook echt voor hem te laten werken. Dit resulteert in meer tijd en minder werkdruk.

Hoe vraag je de subsidie aan?

Dit gaat eenvoudig via de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Hier vind je ook een directe link naar het online aanvraagformulier. U kunt subsidie aanvragen tot en met 21 juni 2020. (Er volgt ook nog een tweede en derde ronde in het najaar) 

Een offerte op maat

Geïnteresseerd in Numo om de leer- en ontwikkelachterstanden weg te werken? Vraag een vrijblijvende offerte aan via info@muiswerk.nl of bel met 0297 361664 en bespreek de mogelijkheden.

Comments are closed.