Nieuwe modules Engels schooljaar 2023-2024

Nieuwe modules Engels schooljaar 2023-2024

Laatste update: 10 augustus 2023

Aan het begin van het nieuwe schooljaar vind je in Numo weer veel nieuwe modules. In dit nieuwsbericht vertellen we wat wij voor het vak Engels hebben toegevoegd.

Onze modules Engels zijn uitgebreid met een nieuwe module voor lezen en een nieuwe module woordenschat! De module lezen is voor de startende Engelsleerder, de module woorden is voor de leerling die juist al flink met Engels geoefend heeft. 

READING A0-A1
De module Reading A0-A1 is gemaakt voor leerlingen die weinig tot niet in aanraking zijn geweest met de Engelse taal. Het begeleidt leerlingen naar beheersingsniveau Reading A1. Het oefenmateriaal is geschikt voor leerlingen in groep 7 of 8 van het basisonderwijs, in de eerste klassen van het voortgezet onderwijs en op praktijkscholen.

Nieuwe rubrieken
Instructies lezen – Pre A1
Oriënterend lezen – Pre A1
Lezen ter informatie – Pre A1
Lezen ter argumentatie – Pre A1
Correspondentie lezen – Pre A1
Instructies lezen – A1
Oriënterend lezen – A1
Lezen ter informatie – A1
Lezen ter argumentatie – A1
Correspondentie lezen – A1
Lezen in je vrije tijd – A1

WORDS B1-B2
Woordenschat Engels B1-B2 is gemaakt voor leerlingen die het Engels beheersen op elementaire niveau dat hem of haar in staat stelt om onvoorspelbare situaties te beschrijven, met redelijke nauwkeurigheid de hoofdpunten van een idee of probleem uit te leggen en gedachten onder woorden te brengen over abstracte of culturele onderwerpen zoals muziek en films (B1), en heeft als doel de leerling te leiden naar beheersingsniveau B2 van het ERK (Europees Referentiekader). Het leer- en oefenmateriaal is geschikt voor leerlingen in de bovenbouw van het havo en het vwo. Woordenschat B1-B2 is naast elke lesmethode Engels te gebruiken en kan de woordenschat gebaseerde leer- en oefenstof van de methode deels of geheel vervangen.

De woordenschat-onderwerpen in Woordenschat B1-B2 gaan uit van het aanbod in de gangbare lesmethodes Engels voor niveau B2, gebaseerd op de richtlijnen van het ERK.

Nieuwe rubrieken
People and family
In and around the house
Food and drink
Body and health
Word structure
Sports and leisure
Appearance and feelings
Education and work
Crime and punishment

 
 

Ben je benieuwd naar de specifieke beschrijving van deze nieuwe Engelse modules en rubrieken? Je vindt ze hier:

Handleiding Reading A0-A1

Handleiding Words B1-B2

 

Comments are closed.