Zo werken ze met Numo op Accent Praktijkonderwijs

Zo werken ze met Numo op Accent Praktijkonderwijs

Accent Praktijkonderwijs in Nijkerk gebruikt Numo voor de basisvaardigheden van leerlingen. Waarom kozen zij voor Numo? En hoe wordt dit leermiddel ingezet in de les? Afdelingsleider Margreet Lakerveld vertelt het in een interview.

Sinds wanneer werken jullie met Numo en voor welke vakken gebruiken jullie dit leermiddel?
‘We zijn vier jaar geleden met Muiswerk, de voorloper van Numo, begonnen. Sinds drie jaar gebruiken we Numo in de onderbouw voor Nederlands en rekenen.’

Waarom heeft Accent voor Numo gekozen?
‘Numo sluit goed aan bij het niveau van onze leerlingen. Leerlingen kunnen erin oefenen op de DLE-niveaus van de basisschool, zonder dat het er kinderachtig uit gaat zien of dat de onderwerpen niet meer aansluiten bij hun leeftijd.’

Op welke manier zetten jullie Numo in?
‘Voor de verschillende uitstroomniveaus van onze school zijn doelen geformuleerd voor de verschillende vakken. Ons schooljaar is verdeeld in vijf periodes. Elk periode heeft een thema. Bijvoorbeeld klokkijken voor rekenen. Hiermee gaan we één uur per week praktisch aan de slag. Daarna zetten we in Numo een taak klaar met oefeningen over klokkijken. Zo kunnen we precies zien wie de stof beheerst en wie nog hulp nodig heeft.
Daarnaast staat er voor elke leerling een individueel leerplan klaar voor Nederlands en rekenen. Hiermee gaan ze aan de slag op hun eigen niveau. Op die manier onderhouden onze leerlingen hun basisvaardigheden.’

Numo-adviseur Minke reikt een trofee uit aan Chayenne voor het behalen van de 100.000ste trofee in Numo

Numo-adviseur Minke reikt een trofee uit aan Chayenne voor het behalen van de 100.000ste trofee in Numo

Hoeveel oefenen leerlingen met Numo?
‘Aan het leerplan werken leerlingen ongeveer een uur per week en aan een taak ook ongeveer een uur.’

Hoe ziet een Numo-les eruit?
‘Leerlingen werken zelfstandig aan verschillende vaardigheden of domeinen. Ondertussen ziet de docent op het docentendashboard hoe het gaat en begeleidt leerlingen die vastlopen of vragen hebben.’

Hoe gebruiken jullie de resultatenoverzichten in het docentendashboard?
‘Binnenkort krijgen we hier een extra training voor. Dan gaan we samen met een trainer kijken wat we nu precies kunnen lezen op het docentendashboard en hoe we hier goed op in kunnen spelen.’

Welke meerwaarde biedt Numo voor jouw school?
‘Voor ons is de meerwaarde dat leerlingen adaptief, op hun eigen niveau, kunnen oefenen met de basisvaardigheden.’

Wat vinden je leerlingen van Numo?
‘Leerlingen vonden het heel leuk dat we bezoek kregen van Numo toen een leerling van ons de 100.000-ste trofee in Numo had gehaald!’

Heb je een tip voor docenten die nog niet of nog niet zo lang met Numo werken?
Gebruik de taken naast het leerplan als je wil toetsen of leerlingen iets begrepen hebben. Bijvoorbeeld nadat je iets geoefend hebt met de klas. Het is in Numo heel makkelijk om een taak klaar te zetten.’

Comments are closed.