Vorige week was ik stagiaire, en nu didactisch specialist!

'Vorige week was ik stagiaire, en nu didactisch specialist!'

Justine Sijm (24) liep dit najaar stage bij Muiswerk Educatief. Afscheid nemen doet ze niet, want ze mag meteen aan de slag als didactisch specialist. In een gesprek vertelt ze over haar stage én over haar nieuwe baan.

Welke opleiding doe je?

“Ik doe de Master Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Daarbinnen volg ik de richting Digital Media in Human Development.”

Wat was je stage-opdracht?

“De opdracht was om zeven instructievideo’s te maken die aansluiten bij vaardigheden binnen Nederlands en rekenen/wiskunde in Numo. Deze video’s kunnen vmbo-docenten straks gebruiken tijdens hun lessen. Voor mijn video’s heb ik gekozen voor onderwerpen waar zowel kwalitatief als didactisch nog veel te winnen is. Iedereen kan mijn YouTube-video’s gebruiken, of een school nu een licentie voor Numo heeft of niet.”

Hoe heb je je opdracht aangepakt?

“Ik ben eerst in gesprek gegaan met vmbo-docenten wiskunde en Nederlands. Ik wilde weten waar hun leerlingen tegenaanlopen en aan welke video’s er behoefte is. Voor Nederlands is dat begrijpend lezen (tekstopbouw, informatie uit de tekst halen), zinsontleding (onderwerp, persoonsvorm, gezegde, lijdend voorwerp) en schrijfvaardigheid (opstellen van een brief of e-mail). Voor rekenen/wiskunde is er behoefte aan instructievideo’s over breuken, decimalen en procenten.”

Wat waren de volgende stappen?

“Ik heb eerst heel veel video’s gekeken en informatie verzameld voor de video’s. Dit heb ik naast de leerdoelen van het vmbo gelegd, om zo de inhoud van de video’s te bepalen. Daarna ben ik scripts gaan schrijven. Daarnaast heb ik onderzoek gedaan naar welke kenmerken een instructievideo goed maken. Die heb ik meegenomen bij het schrijven van de scripts. Mijn stagebegeleider van Muiswerk Educatief, Marloes, heeft met mij meegekeken. Kloppen de scripts? Moeten er nog bruggetjes in?
Tot slot heb ik de video’s opgenomen, samen met een artistic director.

Ben je tevreden over het resultaat?

“Er zit veel informatie in de video’s. Daarom bestaat elke video uit verschillende delen. Elk leerdoel dat aan bod komt, wordt gescheiden door een tussenscherm. Dat maakt het makkelijker om ervoor te kiezen telkens een deel van de video te bekijken. Ik heb heel veel complimenten gekregen over de eerste versie – erg leuk. De video’s worden nu geëdit op basis van de eerste feedback-ronde. In januari zijn ze klaar, en worden ze verspreid via de sociale media.”

Hoe was het om stage te lopen bij Muiswerk Educatief?

“Ik heb het erg naar mijn zin gehad. Ik heb eerder stage gelopen toen ik de academische pabo deed, maar ik ben nog nooit zo warm ontvangen. Op mijn eerste stagedag kreeg ik bloemen, dat voelde bijna overweldigend! Er werd alle tijd genomen om kennis te maken. En al snel kreeg ik het vertrouwen van mijn stagebegeleider om mijn eigen aanpak te volgen.”

Hoe heb je de begeleiding ervaren?

“De samenwerking met mijn stagebegeleider, Marloes, was heel fijn. Zij maakte veel tijd voor mij vrij, gaf op een opbouwende manier feedback en hield zicht op waar ik mee bezig was. Tegelijkertijd liet ze me vrij. Dit heeft mij zelfvertrouwen gegeven.”

Je mag bij Muiswerk Educatief blijven?

“Ik wilde zelf vragen of er mogelijkheden voor mij waren om te blijven. Ik stelde het een beetje uit om dat te vragen. En toen vroeg Marloes mij ineens of ik op de contentafdeling wilde blijven werken als didactisch specialist. Dat was een bijzonder moment! Natuurlijk heb ik ‘ja’ gezegd.”

Wat vond je het leukste aan je stage?

“Afgelopen vrijdag was er een teamdag. Dat was precies de dag na het einde van mijn stage en voordat mijn baan als didactisch specialist begon. Tijdens het kampvuur sprak iedereen zijn ambities uit. Ik had het gevoel dat alles samen kwam: de ambities van het bedrijf en mijn ambities. Ik kijk er echt naar uit om nog meer thuis te raken bij Muiswerk Educatief en bij te dragen aan ijzersterke content voor Numo!”

Comments are closed.