Oefenstof ‘Op weg naar 1F’ flink uitgebreid

Oefenstof 'Op weg naar 1F' flink uitgebreid

Aan Numo worden deze zomer 17 nieuwe modules op het niveau ‘Op weg naar 1F’ toegevoegd aan Spelling, Leestekens en Grammatica. Daarmee wordt het oefenmateriaal voor dit niveau flink uitgebreid!

De nieuwe modules vervangen daarmee Spelling op Maat 1, Spelling op Maat 2, Grammatica op Maat en Leestekens op Maat. Wie in Numo taken heeft aangemaakt waarin oefenstof uit deze modules voorkomen, moet deze dus (na 1 augustus) vervangen door oefeningen uit de nieuwe modules.
Numo bevat oefenstof vanaf het niveau van de basisschool tot en met de referentieniveaus 3F (rekenen) en 4F (Nederlands). Zo kunnen leerlingen met hiaten of leerlingen die niveau 1F nog niet beheersen teruggrijpen op oefenstof van de basisschool. Leerlingen die juist makkelijk door de oefenstof heen gaan, kunnen oefenen op een hoger niveau, totdat ze 3F voor rekenen of 4F voor Nederlands bereikt hebben. Op die manier kan iedere leerling slim groeien in rekenen en taal!

Numo docent legt uit aan leerling werkend op een laptop terwijl een ander op een tablet werkt

Comments are closed.