‘De Numo-implementatiesessie hielp ons gestructureerd te denken’

‘De Numo-implementatiesessie hielp ons gestructureerd te denken’

Schaersvoorde is een grote scholengemeenschap met een afdeling voor vmbo, havo en vwo. Dit schooljaar wordt het online leermiddel Numo schoolbreed ingevoerd als instrument om het taal- en rekenniveau van leerlingen te verbeteren. Om dit zo goed mogelijk te organiseren, heeft de werkgroep Zicht op ontwikkeling aan de makers van Numo (Kurve) gevraagd om de school daarbij te begeleiden met de sessie Hoe gaan wij werken met Numo? Het doel van deze sessie van 4 uur is draagvlak creëren en een plan van aanpak maken. Hoe is deze begeleiding verlopen? We vragen het aan Vitalina Stroes, Afdelingsleider vwo op Schaersvoorde.

Waarom hebben jullie voor Numo gekozen?

‘Op Schaersvoorde ontstond de behoefte aan een online leermiddel voor rekenen. De digitale rekenmethode die we hiervoor gebruikten was erg talig, wat vooral lastig bleek voor leerlingen in de onderbouw van het vmbo. We hebben daarom een pilot met Numo gedaan in de onderbouw van het vmbo. We waren positief over dit leermiddel, met name over de gebruiksvriendelijkheid. Daarnaast bleek Numo niet alleen een programma voor rekenen/wiskunde, maar ook voor Nederlands en Engels. Het leek ons fijn om voor alle drie de vakken één leermiddel te gebruiken. Dit jaar introduceren we Numo op alle locaties van Schaersvoorde in de onderbouw van havo en vwo en in alle leerjaren van het vmbo.'

Hoe gaan jullie Numo inzetten op Schaersvoorde?

‘Alle leerlingen in de onderbouw hebben op onze school een coach, met wie zij kunnen kijken wat hun onderwijsbehoefte is. Vervolgens kunnen zij kiezen aan welke keuze-uren zij deelnemen: een ondersteuningsuur of een verrijkingsuur. Wij maken gebruik van Cito LVS; op basis van de resultaten kan vervolgens een persoonlijk leerplan worden klaargezet en kunnen leerlingen in Numo op maat en adaptief werken aan Nederlands, Engels of rekenen/wiskunde.

Daarnaast kunnen de vakdocenten gebruikmaken van Numo. Zij kunnen bijvoorbeeld besluiten om een vaardigheid of domein open te zetten, waarmee de leerlingen kunnen oefenen. Maar ze kunnen ook taken klaarzetten als oefenmateriaal of om te kijken of leerlingen bepaalde lesstof wel of niet beheersen.’

Jullie hebben met de werkgroep Zicht op ontwikkeling een implementatiesessie gevolgd. Waarom hebben jullie deze aangevraagd?

‘Eerlijk gezegd hadden we niet gedacht dat dit nodig was, maar onze Numo-adviseur raadde het aan. We werden verrast door het nut ervan. De trainer ging heel systemisch te werk: hoe werken jullie op school? Wat zijn de rollen? Wie is verantwoordelijk voor wat? Wat is er op jullie school nodig? Doordat we samen bij al dit soort vragen stilstonden, kreeg ik het gevoel dat we bezig waren met het ontwarren van kluwen. Dat gaf helderheid. Soms sta je gewoon niet meer stil bij waarom je de dingen doet zoals je ze doet en is een frisse blik erg prettig.’

Hoe is deze sessie verlopen?

‘Het was een fijne sessie. Ik heb de ruimte genomen om naar iedereen te luisteren en heb mezelf continu afgevraagd of het klopt wat wij willen. Ik merkte dat het soms best moeilijk kan zijn om het vertrouwde “zo hebben wij het altijd gedaan” los te laten en tegelijkertijd ontstonden er ideeën. Ook helpt het als je van een iemand buiten je organisatie bevestigd krijgt dat je de juiste stappen zet. We hebben nu een gezamenlijk beeld van waar we naartoe werken en wat we kunnen verbeteren. En ik weet precies wat de volgende stappen zijn die we als school gaan zetten.’ 

 

 

Zou je andere scholen ook aanraden een implementatiesessie te doen?

‘Zeker! We dachten vooraf dat we alles wel wisten, maar er bleken toch dingen te zijn die we over het hoofd hadden gezien of waren vergeten. En sommige dingen vind je zelf vanzelfsprekend, terwijl dat voor anderen niet zo blijkt te zijn. Door deze sessie te doen, voorkomen we dat we stappen overslaan en het heeft ons gedwongen om gestructureerd te denken. Vaak betekent implementeren
in het onderwijs: stekker erin en aan de slag. Maar een instrument implementeren is meer dan dat. Het is goed om te kijken naar het nut op alle lagen van de school en iedereen moet erbij betrokken worden. Daarom is het belangrijk om samen te kijken wat de opties zijn, zodat je weloverwogen keuzes maakt.’

Hebben jullie ook gebruik gemaakt van de implementatiewijzer?

‘Omdat we de implementatiesessie deden, hebben we daar eerlijk gezegd nog niet samen naar gekeken. Maar het lijkt me wel handig om te doen, zodat we kunnen kijken of we niks vergeten zijn. En misschien gebruiken we de opzet ook voor de implementatie van andere instrumenten!’

Gaat jouw school Numo voor het eerst gebruiken? Of willen jullie opnieuw kijken naar de manier waarop Numo wordt ingezet? Kijk dan eens naar de implementatiewijzer op numo.nl/implementatiewijzer. Willen jij en je collega’s hulp bij de implementatie? Volg dan de sessie Hoe gaan wij werken met Numo? of Hoe werken wij met Numo?

Comments are closed.