Nieuwe module Spaans schooljaar 2023-2024

Nieuwe modules Spaans schooljaar 2023-2024

Laatste update: 10 augustus 2023

Aan het begin van het nieuwe schooljaar vind je in Numo weer veel nieuwe modules. In dit nieuwsbericht vertellen we wat wij voor het vak Spaans hebben toegevoegd.

Deze nieuwe module is gemaakt voor leerlingen die het Spaans nog niet of nauwelijks beheersen (A0), en heeft als doel de leerling te leiden naar beheersingsniveau A1 van het ERK (Europees Referentiekader). Het leer- en oefenmateriaal is geschikt voor leerlingen in groep 7 of 8 van het basisonderwijs, in de eerste klassen van alle niveaus van voortgezet onderwijs, op praktijkscholen en in de basiseducatie

PALABRAS A0-A1

Palabras is naast elke lesmethode Spaans te gebruiken, de onderwerpen die in de module woordenschat op A0-A1-niveau voorkomen, zijn een aanvulling op het schoolmateriaal.

Nieuwe rubrieken
Hola y adiós
La clase
Países y nacionalidades
Familia y amigos
El supermercado
Comidas y bebidas
El restaurante
La casa
La ciudad
Mascotas y animales
El horario escolar
La ropa
Colores
Descripciones
Tiempo Libre
Verbos

Ben je benieuwd naar de specifieke beschrijving van deze nieuwe Spaanse module en rubrieken? Je vindt het hier:

Handleiding Palabras A0-A1

Comments are closed.