Nieuwe modules Duits schooljaar 2023-2024

Nieuwe modules Duits schooljaar 2023-2024

Laatste update: 24 augustus 2023

Aan het begin van het nieuwe schooljaar vind je in Numo weer veel nieuwe modules. In dit nieuwsbericht vertellen we wat wij voor het vak Duits hebben toegevoegd.

De onderstaande 2 nieuwe modules zijn gemaakt voor leerlingen die al kennis hebben gemaakt met de Duitse taal en hebben als doel de leerling te leiden naar beheersingsniveau A2 dan wel B1 van het ERK (Europees Referentiekader). Het leer- en oefenmateriaal is geschikt voor leerlingen in de tweede klassen van het voortgezet onderwijs. De modules zijn naast elke lesmethode Duits te gebruiken en kunnen de vocabulaire en de grammatica opdrachten van de methode deels of geheel vervangen.

WÖRTER A1-A2

De module Wörter A1-A2 is gemaakt voor leerlingen die de eerste beginselen van het Duits al enigszins beheersen (A1). Niveau A2 houdt volgens ERK in dat leerlingen beschikken over voldoende woorden om:

  • alledaagse handelingen uit te voeren die betrekking hebben op vertrouwde situaties en onderwerpen;
  • elementaire communicatiebehoeften tot uiting te brengen en om primaire levensbehoeften te vervullen. 

Rubrieken
Familie en vrienden
Kleding en uiterlijk
Dieren
Handige woorden
Vrije tijd en geld
Vakantie
Thuis en omgeving
School en beroep
Lichaam en gezondheid
Gebeurtenissen en mening

 

GRAMMATIK A2-B1
Duits Grammatica A2-B1 is gemaakt voor leerlingen in het voortgezet onderwijs die al kennis hebben gemaakt met de Duitse taal en heeft als doel de leerling te leiden naar beheersingsniveau B1 van het ERK (Europees Referentiekader). De onderwerpen in deze module gaan uit van het aanbod in de gangbare lesmethodes Duits voor niveau B1. 

Rubrieken
Swache Verben
Starke Verben
Modalverben
Präpositionen im Dativ
Präpositionen im Akkusativ
Steigerungsstufen
Konjunktiv II
Wechselpräpositionen
Reflexivverben
Verben mit Präfix
Imperativ
Konjunktionen (denn, aber, oder, als, ob, obwohl)
Adjektive

 
 

Ben je benieuwd naar de specifieke beschrijving van deze nieuwe Duitse modules en rubrieken? Je vindt ze hier:

Handleiding Wörter A1-A2

Handleiding Grammatik A2-B1

 

Comments are closed.