Muiswerk Educatief en Diataal, een unieke samenwerking!

Muiswerk Educatief en Diataal, een unieke samenwerking!

Diatoetsen kunnen heel goed het juiste oefenmateriaal selecteren in Numo. Zo blijkt uit onderzoek dat Diataal, Muiswerk Educatief en vijf partnerscholen uitvoerden in de eerste helft van schooljaar 2019-2020. De positieve uitkomst van het onderzoek zorgt voor een unieke samenwerking tussen twee educatieve uitgeverijen. Scholen kunnen hier veel voordeel van hebben.

Scoort een leerling zwak op spelling in de Diatoetsen – producten van uitgeverij Diataal BV –  dan krijgt de leerling automatisch oefenmateriaal voor in Numo – product van uitgeverij Muiswerk Educatief. Hetzelfde geldt voor de andere vaardigheden: een zwakke
score in de Diatoetsen levert oefenmateriaal op in Numo voor Nederlands, rekenen en Engels. Het doel is om oefenmateriaal nog beter af te stemmen op de leerbehoeften van een leerling zonder dat de docent veel extra tijd kwijt is. Numo werkt geheel geautomatiseerd en motiveert de leerling om zelf veel en vaak te
oefenen. Numo biedt met een handig dashboard voor docenten om de voortgang van leerlingen snel en eenvoudig te monitoren.

Tijdbesparing zorgt voor werkdrukverlaging

Bram van Tongeren, directeur Didactiek & Innovatie van Muiswerk Educatief: “De Diatoetsen en Numo presenteren een tijdbesparend programma dat de werkdruk voor docenten verlaagt. Leraren hoeven het oefenmateriaal niet zelf klaar te zetten, terwijl leerlingen wél exact werken aan de vaardigheden die zij nodig hebben. De docent wordt ontzorgd en de leerling krijgt het oefenmateriaal waar hij/zij recht op heeft. Daarnaast is het prijsmodel zo opgebouwd dat je alleen betaalt voor de modules die nodig zijn. Kortom, zowel maatwerk voor de docent als voor de leerling. Een uniek product!’’ De missie van Muiswerk Educatief is om iedere leerling slim te laten groeien in taal en rekenen. Hier sluit de ambitie om ook de rapportages van uitgeverijen die zich bezighouden met testen en toetsen te koppelen aan Numo goed bij aan.  

Over Muiswerk

Muiswerk levert hét online leermiddel Numo met oefensoftware op het gebied van Nederlands (lezen, grammatica, woordkennis,
formuleren, spelling, werkwoordspelling, leestekens), Engels (lezen, grammatica, woordkennis) en Rekenen en wiskunde (getallen, verbanden, verhoudingen, meten en meetkunde). Meer informatie op www.numo.nl.

Over Diataal BV

Diataal levert digitale methodeonafhankelijke en diagnostische volgtoetsen voor taal en rekenen met aansluitend lees- en oefenmateriaal voor Nederlands en Engels (Diaplus). De toetsen zijn het uitgangspunt voor gericht didactisch handelen met als doel leerlingen te helpen om verder te komen. Meer informatie op www.diatoetsen.nl.

Enkele belangrijke punten:

·        Diataal B.V. en Muiswerk Educatief zijn én blijven onafhankelijk van elkaar.

·        De producten van beide partijen zijn
onafhankelijk van elkaar te bestellen. (Geen koppel- verkoop).

Diataal en Muiswerk Educatief staan voor kwaliteit en versterken elkaar daarin!

Comments are closed.