Leerling aan het woord

“Hoogbegaafde kinderen kunnen in Numo eindeloos oefenen”

Wytze Niezen is vader van drie hoogbegaafde kinderen. Omdat het in het reguliere onderwijs niet goed lukt onderwijs op maat te geven, blijft zijn jongste dochter één dag per week thuis. Samen met een paar andere hoogbegaafde kinderen werkt zij dan met Numo in een digitale klas die Wytze beheert. Zo kunnen zij op hun eigen niveau en in hun eigen tempo oefenen met talen en rekenen. Wytze: “Numo doet zijn werk. Eindelijk wordt er weer geleerd!”

Julius, de oudste zoon van Wytze is 11 jaar en zit in de derde klas van het gymnasium. Olivier is 10. Hij zit in een intermezzo-klas; een tussenklas voor kinderen die klaar zijn met het programma van de basisschool, maar nog niet toe zijn aan het voortgezet onderwijs. Aimée, de jongste, is 8 en verheugt zich erop dat ze volgend jaar naar de brugklas van het vwo mag.

Hoogbegaafd op de basisschool
Wytze en zijn vrouw kwamen er al vroeg achter dat hun kinderen ‘anders’ zijn. Wytze: “Mijn vrouw is leerkracht en geeft veel les aan groep 1 en 2 . Daardoor merkte zij dat onze kinderen zich anders ontwikkelden dan andere kinderen. Op de kinderopvang was dat geen probleem. Als ze zich gingen vervelen haalden we in overleg gewoon wat moeilijkere puzzels bij de dichtstbijzijnde basisschool.”
Toen de kinderen op de basisschool kwamen, werd het lastiger om maatwerk te bieden. “De lesstof was veel te simpel voor onze kinderen,” legt Wytze uit. “De school beschikte over te weinig kennis en expertise over hoogbegaafdheid. Rekenen, taal en spelling werd maar tot op een bepaald niveau aangeboden. En ook de manier waarop het basisonderwijs met de stof omgaat, past niet bij onze kinderen. Dan is het plafond van de basisschool snel bereikt. Uiteindelijk zijn Julius en Aimée beiden drie keer versneld.”
Omdat Wytze trainer voor Numo is geweest, kent hij het programma heel goed. Aan Bram van Tongeren van Muiswerk Educatief heeft hij gevraagd of hij Numo voor zijn eigen kinderen mocht gebruiken. Inmiddels is hij als online docent een eigen groepje gestart waarin naast mijn dochter nog drie andere kinderen zitten. Wytze: “Op dit moment blijft Aimée één dag per week thuis. Op die manier houdt ze het vol op school. Verder komt Iris bij ons thuis, omdat ze is vastgelopen op de basisschool. Verder is er Levi, die we via LinkedIn hebben leren kennen. Hij zit in groep 3 en is nog heel jong, maar na even zoeken werkt hij nu vanuit zijn eigen huis in Numo aan de module basisrekenen. Tot slot heeft Hugo zich aangesloten. Ook hij werkt vanuit thuis in Numo. Mijn vrouw heeft regelmatig contact met zijn moeder.”

Numo voor (hoog)begaafde kinderen
Met Numo kun je verder leren, zonder dat er hiaten ontstaan. Het programma bepaalt je startniveau, en vanaf daar oefen je in je eigen tempo verder. Dat kan tot niveau 3F voor rekenen en 4F voor Nederlands. “Numo kijkt niet naar de groep waarin je zit,” licht Wytze toe. “De kinderen kunnen gewoon doorgaan met oefenen. En de hiaten die zijn ontstaan doordat ze klassen hebben overgeslagen, komen vanzelf aan het licht en worden bijgespijkerd. We begeleiden Aimée door haar instructie te geven zodra ze ergens vastloopt. Verder kun je met Numo ook iets heel nieuws leren. Aimée is bijvoorbeeld begonnen met Engels.”
Inmiddels werken de vier kinderen anderhalve maand met Numo en de ‘leerhonger’ wordt gestild. “Aimée is met rekenen 2F bezig met verhoudingen en leert begrippen als absoluut en relatief. Ze kan doorgaan met decimale getallen en percentages. En toegepast rekenen gaat over inflatie, hypotheken en verzekeringen. Ze vindt het heerlijk dat ze nieuwe dingen leert!”

Oefenen met plezier
Het is maandagochtend rond 11 uur. Drie van de vier kinderen hebben de doeltijd van vandaag al behaald. Sommigen hebben een half uur gewerkt, anderen een uur. Het is nog te vroeg voor conclusies, maar er wordt geoefend.
Wytze: “De kinderen vinden het leuk dat ze Numo’s kunnen verdienen en met de gifjes en achtergronden die ze daarvan kopen hun Numo-omgeving kunnen personaliseren. En zeker als ze de Numo-verdubbelaar hebben gekocht, gaan ze hard aan de bak. Ik ben blij dat mijn dochter en de andere drie kinderen weer plezier hebben in leren!”

Numo proberen?
Numo kun je klassikaal inzetten en voor remediëring gebruiken. Leerlingen die extra uitdaging nodig hebben kunnen in Numo op hun eigen niveau oefeningen maken en zich verder ontwikkelen. Met rekenen tot en met 3F met Nederlands tot en met 4F. Voor Engels zijn er oefeningen beschikbaar tot en met niveau A2-B1. Numo proberen? Vraag de demo aan!

(Hoog)intelligentie, hoogbegaafdheid en het aanbod op scholen
Er zijn verschillende definities van hoogbegaafdheid. Psychotherapeut Maud van Thiel (2007) definieerde hoogbegaafdheid als:
“Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Hij of zij schept plezier in creëren."
Daarnaast wordt vaak over hoogbegaafdheid gesproken als uit een IQ-test blijkt dat iemand een IQ heeft van 130 of hoger. Echter, iemand met een IQ van 130 of hoger noem je hoogintelligent en noem je pas hoogbegaafd als deze persoon ook beschikt over andere eigenschappen die worden toegeschreven aan hoogbegaafdheid, zoals in de definitie hierboven is beschreven.
Het reguliere onderwijs richt zich met name op leerlingen met een IQ tussen de 85 en 115. Leerlingen met een IQ hoger dan 115 hebben vaak meer uitdaging nodig om gemotiveerd te blijven leren.

Comments are closed.