Hoe hou je de regie

Hoe hou je de regie wanneer je leerlingen oefenen met Numo?

Met Numo kunnen leerlingen gericht en zelfstandig oefenen met rekenen en talen. Maar hoe hou je de vinger aan de pols, zodat je kunt inspringen wanneer leerlingen jouw hulp nodig hebben?

De volgende 10 tips helpen je bij het vinden van een goede balans.

Tip 1: Begin en eindig de les samen

Begin een ‘Numo-les’ altijd samen. Bijvoorbeeld met instructie over een onderwerp waar leerlingen in hun leerplan mee bezig zijn. Of kijk van te voren op het docentendashboard waar je leerlingen nog moeite mee hebben (Klik op Overzichten / Voortgang sprongtoetsen en kies met de filter een vaardigheid en module).

Sluit de les ook samen af. Misschien zag je leerlingen vergelijkbare fouten maken, waarover je nog uitleg wilt geven. Of stel vragen die uitnodigen tot reflectie. Wat vond je nog lastig? Kun je zien dat je vooruitgang boekt voor deze vaardigheid? Hoeveel Numo’s heb je dit lesuur verdiend?

Numo Docenten Overzicht Rubrieken Matrix
Tip 2: Hou met 'de bloem' zicht op voortgang en inzet

Wanneer je het docentendashboard opent, zie je meteen ‘de bloem’. De vier bloembladen laten je in één oogopslag zien hoe het gesteld is met de voortgang en inzet van je leerlingen. Zet eerst de filter op de juiste klas en bepaal over welke periode je inzicht wil. Wil je bijvoorbeeld weten hoe je leerlingen afgelopen week geoefend hebben? Zet dan de filter op ‘Vanaf maandag’.
Leerlingen in het roze bloemblad, hebben minder geoefend dan de doeltijd. Leerlingen in het rood hebben moeite met bepaalde onderdelen (kijk bij Voortgang sprongtoetsen en bij Activiteit waar zij moeite mee hebben).

Leerlingen in het groen doen het goed; hun inzet en voortgang is voldoende. Leerlingen in het geel zouden nog grotere sprongen maken als zij meer zouden oefenen.

Numo Docentendashboard bloem met inzet en voortgang
Tip 3: Zet de bloem op 'nu' als leerlingen oefenen in de klas

Oefenen je leerlingen in de les met Numo? Zet jouw scherm dan op ‘Start’, zodat je zicht hebt op de bloem. Selecteer de juiste klas en zet de rechter filter op ‘Nu’. Zo zie je precies wie nog niet aan het werk is (roze bloemblad) en wie hulp nodig heeft (rode bloemblad).

Tip 4: Gebruik de informatie in 'Activiteit' tijdens een gesprek met een leerling

Tijdens een coachinggesprek kun je de informatie gebruiken die je vindt bij Overzichten / Activiteit. Selecteer de leerling met wie je een gesprek hebt. Je ziet nu de voortgang van de verschillende vaardigheden van deze leerling. Ook kun je hier de groeicurve, eventueel de gemaakte taken en de trofeeën van de leerling bekijken.

Tip 5: Help leerlingen die vastlopen

Het rode bloemblad en de meldingen aan de rechterkant van jouw dashboard geven jou informatie over je leerlingen. Help leerlingen die vastlopen, zodat ze weer verder kunnen. Zo voorkom je dat ze ontmoedigd raken en blijven ze groeien!

Tip 6: Twee keer een sprongtoets niet gehaald? Bekijk de sprongtoets samen met de leerling

Je krijgt een melding als een leerling een sprongtoets twee of meer keer niet gehaald heeft. Dat betekent dat een leerling na de eerste sprongtoets is gaan oefenen, maar daarna wéér de sprongtoets niet heeft gehaald. Ga met de leerling na wat er misging in de sprongtoets. Dit kun je doen door naar Overzichten / Activiteit te gaan en de leerling te selecteren. Klik vervolgens op de
sprongtoets (rode zeshoek) en vervolgens op Bekijk sprongtoets. De rode bolletjes zijn de opgaven die de leerling fout heeft gemaakt. Je kunt hetzelfde doen met een oefening waarmee een leerling moeite heeft (rood bolletje).

Tip 7: Geef (gedifferentieerde) instructie over onderwerpen die leerlingen nog lastig vinden

Bij Overzichten / Voortgang sprongtoetsen kun je per vaardigheid en module zien wat leerlingen nog lastig vinden. Met deze rubrieken gaan leerlingen in Numo oefenen. Wanneer jij ziet dat (een deel van) je leerlingen een rubriek moeilijk vindt, kun je hier in de les extra aandacht aan besteden, bijvoorbeeld in een verlengde instructie of met een interactieve werkvorm.

Tip 8: Zorg dat leerlingen de instructie in Numo niet overslaan

Leerlingen hebben soms de neiging om de instructie in Numo over te slaan. Als dat het geval is, kun je een werkvorm introduceren die je leerlingen ertoe aanzet om de instructie wel te lezen of te bekijken. Geef leerlingen bijvoorbeeld de opdracht om van elke nieuwe instructie een ‘spiekbriefje’ in hun schrift te maken en deze open op hun tafel te leggen. Zo kun jij zien of ze de instructie bekeken hebben, maar ook of ze de instructie begrepen hebben.

Als leerlingen ongeveer op dezelfde plek in het leerplan oefenen, kun je er ook voor kiezen om klassikaal aandacht aan de lesstof te besteden.

Tip 9: Weet wanneer je taken inzet

Als je de functie Taken in Numo gebruikt, betekent dit dat je in feite een stukje leer- en oefenstof uit Numo haalt om hier los van het leerplan mee te oefenen. Deze manier van oefenen werkt niet adaptief. Wees daarom zuinig met Taken en weet wanneer je ze inzet. Bijvoorbeeld als je met je lesmethode aandacht hebt besteed aan een bepaald onderwerp en je wil dat leerlingen hiermee (als huiswerk) nog even extra oefenen. Of als je met de opdrachten in een Taak wil aansluiten bij een project waaraan je leerlingen werken.

Tip 10: Stimuleer eigenaarschap van leerlingen

Fijn als jij de regie hebt! Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen zelf stap voor stap meer eigenaar worden van hun leerproces. Laat leerlingen hun jaardoel bekijken (Doel / Jaardoel) of laat zien hoe zij zelf een planning kunnen maken nadat ze één sprongtoets hebben gehaald (Doel / Oefentijd). Bij Doel kunnen ze ook zien hoe ze vooruitgaan, hoeveel sprongtoetsen ze per vaardigheid hebben behaald en hoeveel ze gewerkt hebben. Eventueel kun je hiervoor een format maken, dat ze wekelijks zelf bijhouden. Zo zien leerlingen steeds beter hoe zij groeien en dat motiveert!

Meer weten?

Wil je het docentendashboard en leerlingendashboard optimaal gebruiken? Bekijk dan de filmpjes over Numo op ons YouTube-kanaal. Je vindt hier filmpjes over het leerlingendashboard, het docentendashboard, het instellen van het leerplan en Taken. Heb je vragen? Sluit dan aan bij een vragenuur of webinar of boek een training.

Comments are closed.