Herzieningen modules Rekenen schooljaar 2023-2024

Herzieningen modules Rekenen schooljaar 2023-2024

Laatste update: 10 augustus 2023

Aan het begin van het nieuwe schooljaar vind je in Numo naast veel nieuwe modules ook verschillende herzieningen in de bestaande modules. In dit nieuwsbericht vertellen we wat wij voor het vak Rekenen hebben herzien.

METEN & MEETKUNDE 1F

  • Alle oefeningen en vragen op niveau 2F zijn uit de module gehaald.
  • Het niveau 1S komt alleen voor in rubriek K om praktijkopgaven op niveau 1F en 1S als extra stof te oefenen. Deze stof wordt niet in de sprongtoetsen gebruikt.
  • In deze vernieuwde module zijn meer stapoefeningen geïntroduceerd. Met een stapoefening waarbij de bewerkingsstappen worden opgesplitst raakt de leerling vertrouwd met die stapjes, om ze daarna in de volgende oefening goed te kunnen toepassen. 
  • Er is een andere indeling van leerdoelen.
  • Primaire splitsing in de dimensie van de eenheid (lengtematen, oppervlakte maten, inhoudmaten en gewichten zijn uit elkaar gehaald).
  • De Diverse kennisgebieden van een dimensie zijn samengevoegd. 
  • Extra aandacht besteed voor feedback: Het juiste antwoord en de oplossing worden pas gegeven als er 4 keer fout geantwoord is. 
  • Sommige eenheden vallen officieel niet onder het niveau 1F. (b.v. are, hectare, ons en pond). Die eenheden zijn wel gebruikt in deze module, omdat het uit een logische stap volgt. Bijvoorbeeld: van decimeter naar meter is een stap van 10. Maar wat volgt dan op meter? Dat is de decameter en daarna volgt de hectometer. Beiden horen niet bij de kerndoelen van 1F. Maar de stap van meter naar kilometer roept dan juist vraagtekens op. Hetzelfde geldt voor de oppervlakte maten. 
  • De laatste rubriek (k) wordt gebruikt om de geleerde vaardigheden in de praktijk toe te passen. Dit gedeelte is uitgewerkt naar diverse richtingen en beroepen. De docent heeft de mogelijkheid om oefeningen als taak door de leerlingen te laten oefenen. In deze praktijksommen worden antwoorden vaak daar waar nodig afgerond op maximaal 1 of 2 cijfers achter de komma.

Deze module is voor leerlingen in:
• groep 7 en 8 van het basisonderwijs
• de eerste klassen van vmbo-bbl, -kbl en –gl
• de brugklassen van vmbo-tl, havo en vwo als remedial materiaal
• mbo 1&2, het volwassenenonderwijs en de basiseducatie

Wil je meer uitleg over de modules Rekenen? Je vindt de handleidingen hier:

Handleidingen Rekenen
Handleiding Meten en Meetkunde 1F

 

Comments are closed.