Herzieningen modules Nederlands schooljaar 2023-2024

Herzieningen modules-Nederlands-schooljaar 2023-2024

Laatste update: 24 augustus 2023

Aan het begin van het nieuwe schooljaar vind je in Numo naast veel nieuwe modules ook verschillende herzieningen in de bestaande modules. In dit nieuwsbericht vertellen we meer over de herzieningen die wij hebben gedaan in modules voor het vak Nederlands.

LEESTEKENS 1F

 • veel productieve oefeningen opgenomen waarbij leerlingen zelf leestekens in zinnen of teksten moeten plaatsen
 • weggelaten zijn oefeningen over uitspraaktekens (accenten, trema, koppelteken, etc.). deze zijn minder belangrijk voor het lezen en worden in de spellingmodules al uitgebreid behandeld
 • het abstractieniveau van de uitleg is heel beperkt, er wordt nog vrijwel geen beroep gedaan op grammaticale kennis

LEESTEKENS 2F EN 3F

 • ook hier zijn, net als in Leestekens 1F, oefeningen over uitspraaktekens weggelaten
 • alleen de hoofdletter is gehandhaafd, omdat die (gedeeltelijk) ook beschouwd kan worden als een 'teken voor het lezen'
 • aan elke rubriek is een metatalige oefening toegevoegd over de theorie

LEZEN 2F

 • teksten en opgaven zijn aangepast aan de actualiteit
 • hier en daar is een oefening toegevoegd of verwijderd
 • onderwerpen en structuur is hetzelfde gebleven
 • uitleg is herschreven en verbeterd

SPELLING 1F

 • uitleg sluit beter aan bij wat eerder op de basisschool behandeld is (bv. de manier waarop de regel van klinkerverenkeling en medeklinkerverdubbeling wordt uitgelegd)
 • onregelmatige woorden worden nu vaker in clusters aangeleerd die een bepaalde naam hebben (bv. woorden met -cht op het eind als 'vluchtwoorden')
 • de teksten en opgaven zijn geactualiseerd

SPELLING 2F

 • Ingrijpend herzien
 • uitleg sluit beter aan bij wat eerder op de basisschool en in de eerste vo-periode behandeld werd
 • onregelmatige woorden worden nu vaker in clusters aangeleerd die een bepaalde naam hebben ( bv. bij franse leenwoorden is er sprake van caféwoorden)
 • de teksten en opgaven zijn  vervangen en geactualiseerd
 • meer aandacht in oefeningen en toetsen voor het herkennen van foute spelling

SPELLING 3F

 • teksten en opgaven geactualiseerd danwel vervangen
 • vast onderdeel zijn de metacognitieve oefeningen over de theorie
 • uitlegschermen zijn grondig herschreven
 • opnieuw worden onregelmatige woorden nu vaker in clusters aangeleerd die een bepaalde naam hebben
 • meer aandacht in oefeningen en toetsen voor het herkennen van foute spelling
 • nieuwe onderwerpen voor niveau 3F zijn:
  • het gebruik van het trema
  • het gebruik van een koppelteken
  • de tussenklanken s en e(n)
  • het al dan niet aaneenschrijven van woorden

Wil je meer uitleg over de modules Nederlands? Je vindt de handleidingen hier:

Handleidingen Nederlands

 

Comments are closed.