‘Alle leerlingen oefenen tijdens het begeleidingsuur met Numo’

‘Alle leerlingen oefenen tijdens het begeleidingsuur met Numo’

Het Da Vinci College in Roosendaal is een school voor praktijkonderwijs en vmbo. Leerlingen van klas 1 en 2 oefenen tijdens de begeleidingsuren met Nederlands en rekenen in Numo. Anneke Roks en Nicole Kroese zijn logopedisten en remedial teachers op het Da Vinci College. “Tijdens die uren springen wij bij als er specifieke hulp nodig is. Of we begeleiden leerlingen met vergelijkbare problematiek, zoals dyslexie, een taalontwikkelingsstoornis of NT2-leerlingen: leerlingen die Nederlands als tweede taal leren.”

In 2019 is het Da Vinci College overgestapt van Muiswerk Online naar Numo. Toen Numo nog werd bekostigd met LWOO-gelden, werd Numo alleen ingezet voor leerlingen met een leerachterstand. Nu werken alle leerlingen van klas 1 en 2 met Numo. “Leerlingen van één leerjaar hebben op het zelfde tijdstip een VVV-uur van hun mentor. VVV staat voor Verdiepen, Verrijken en Versterken,” licht Anneke toe. “Leerlingen werken zelfstandig op hun eigen niveau aan hun leerplan. De uitleg wordt in Numo gegeven, bijvoorbeeld met instructiefilmpjes. Als een leerling hulp nodig heeft die de mentor niet kan bieden, springen wij bij. Maar we nemen tijdens die uren ook groepjes apart om iets uit te leggen of om samen een opdracht te doen.”

Verdiepen, verrijken en versterken

De mentor heeft de regie tijdens de VVV-uren. Vaak geven mentoren zelf een ander vak dan Nederlands of rekenen. Toch vinden zij, net als de leerlingen, makkelijk hun weg in Numo. Nicole: “Numo is een gebruiksvriendelijk en overzichtelijk programma. Leerlingen weten precies wat ze moeten doen. Met oefenen kunnen ze Numo’s verdienen. Dat motiveert hen om extra hun best te doen. Mentoren zien op hun dashboard precies welke leerlingen goed bezig zijn en welke niet en ze krijgen ook een melding als een leerling vastloopt. Dan helpt de mentor die leerling verder.” “We hebben ervoor gekozen de VVV-uren te schakelen, zodat wij of andere trainers leerlingen uit de verschillende klassen kunnen halen voor een training,” vertelt Anneke. “Dat is dit schooljaar nog niet van de grond gekomen vanwege corona, maar we willen daar wel naartoe. Zo worden de groepen kleiner, waardoor de mentor meer tijd heeft om zijn leerlingen te kunnen begeleiden. Ook is het dan mogelijk leerlingen uit te wisselen, zodat de ene docent een groep heeft die oefent met Nederlands en de andere docent een groep begeleidt die bezig is met rekenen."

Numo voor alle leerlingen

Door de manier waarop de school Numo inzet, boeken alle leerlingen vooruitgang. Ruim 10 jaar geleden was dat anders. “Ik kan me nog herinneren dat we één leerling een cd mee naar huis gaven, zodat hij woordenschat kon oefenen – dat lijkt een eeuwigheid geleden,” vertelt Anneke. “De directeur heeft ons toen de opdracht gegeven op zoek te gaan naar een remediërend leermiddel waarvan veel meer leerlingen gebruik konden maken. Dat werd Muiswerk en nu dus Numo.”

Taken in Numo

Tijdens de eerste lockdown in maart 2020 gaf het Da Vinci College nog geen online lessen. Toen zetten de mentoren in Numo taken voor leerlingen klaar die aansloten bij de lessen. Nicole: “Tijdens de VVV-uren werken leerlingen aan hun leerplan, maar soms kan de taken-functie in Numo heel handig zijn. Eén leerling van de praktijkschool had bijvoorbeeld moeite met de klok. Met de zoekfunctie bij Taken kun je in Numo heel makkelijk oefeningen zoeken bij een onderwerp. Voor deze leerling heb ik oefeningen klaargezet rond de klok, zodat hij daar gericht mee kon oefenen. Of ik maak een extra account aan voor een derde- of vierdejaars NT2-leerling, zodat hij of zij met het NT2- programma van Numo zelfstandig zijn of haar woordenschat kan uitbreiden. De moeilijkere oefeningen van Numo, die de leerling niet voldoende heeft gemaakt, bijvoorbeeld over spreekwoorden en uitdrukkingen, bespreken we dan tijdens de individuele begeleiding.”

Koppeling met leerlingvolgsysteem

Omdat de school gaat overstappen op een ander leerlingvolgsysteem, is er dit jaar geen koppeling tussen de LVS-toetsen en Numo. Nicole: “Dat missen we wel! Gelukkig kunnen we volgend jaar weer leerplannen klaarzetten op basis van de uitslagen van LVS-toetsen. Zo oefenen leerlingen meteen op het juiste niveau en kunnen gericht werken aan hiaten. Met een LVS-toets kunnen we makkelijk aan ouders laten zien welke hiaten we hebben gesignaleerd en hoe hun kind daarmee aan de slag gaat in Numo.”

Aansluiting bij leeftijd

Numo grijpt zo nodig terug op leerstof van de basisschool. Anneke: “Daardoor is de oefenstof voor onze praktijkleerlingen niet te kinderachtig. Dat is namelijk vaak het geval wanneer in het praktijkonderwijs lesmateriaal uit het basisonderwijs wordt gebruikt. De leesteksten en foto’s in Numo sluiten goed aan bij de leeftijd van onze leerlingen.” “De samenwerking met Muiswerk is fijn en we krijgen direct hulp als we de helpdesk bellen. Kortom, we zijn heel tevreden met Numo!” besluit Nicole.

Comments are closed.