Rekenen en Wiskunde 1F tot en met 3F

In het Referentiekader rekenen is vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen op verschillende momenten in hun schoolloopbaan, wat zorgt voor een doorlopende leerlijn voor rekenen. Het gaat daarbij om de volgende rekendomeinen:

 • Getallen
 • Verhoudingen
 • Meten & Meetkunde
 • Verbanden

Voor leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs gelden de volgende eindniveaus voor rekenen:
1F voor primair onderwijs
2F voor vmbo
3F voor havo, vwo

Vanaf schooljaar 2022-2023 gelden voor het mbo De nieuwe rekeneisen.

Numo leerlingen en docent in de klas

De referentieniveaus in Numo

Het online leermiddel Numo is ingericht volgens de referentieniveaus van het referentiekader. Leerlingen oefenen op hun eigen niveau aan vaardigheden en werken adaptief naar het eindniveau dat bij hun opleiding past. Numo bevat voor rekenen materiaal van ‘op weg naar 1F’ tot en met 3F. Zo kunnen leerlingen en studenten teruggrijpen op oefenstof van de basisschool. Bijvoorbeeld bij leervertragingen, leerachterstanden of hiaten. En leerlingen die de lesstof passend bij hun niveau al beheersen, kunnen verder oefenen op een uitdagender niveau. Op maat of adaptief oefenen dus!

In Numo kunnen leerlingen oefenen met de volgende rekendomeinen van op weg naar 1F t/m 3F:

 • Getallen
 • Meten & Meetkunde
 • Verbanden
 • Verhoudingen
 • Basisrekenen (op weg naar 1F)
 • Turbotafels
 • Wiskunde

De lijn Basisrekenen start bij DLE 10 (groep 3 van de basisschool).

Voor mbo-studenten zijn er rekenmodules ingericht op basis van de nieuwe rekeneisen. Zij kunnen oefenen met de volgende domeinen voor mbo-niveau 2, 3 en 4:

 • Grootheden en eenheden
 • Oriëntatie in de twee- en driedimensionale wereld
 • Verhoudingen herkennen en gebruiken
 • Procenten gebruiken
 • Omgaan met kwantitatieve informatie

Wil je tips bij het inzetten van de nieuwe rekeneisen in je rekenlessen? Vraag de whitepaper aan!

Wil je Numo proberen?

Comments are closed.