Engels A0 tot en met A2/B1

Het ERK (Europees Referentiekader voor Moderene Vreemde Talen) beschrijft het niveau van taalvaardigheid met zes beheersingsniveaus:

  • A1, A2 (basisgebruiker)
  • B1, B2 (onafhankelijk gebruiker)
  • C1, C2 (vaardig gebruiker)

Het ERK onderscheidt vijf vaardigheden:

  • Lezen
  • Luisteren
  • Schrijven
  • Spreken
  • Gesprekken voeren
Numo leerlingen en docent in de klas

In het online leermiddel Numo kunnen leerlingen en studenten grammar, reading en words oefenen.

Wil je Numo proberen?

Comments are closed.