Duits A0 tot en met A1

In het online leermiddel Numo kunnen leerlingen Duits oefenen voor de vaardigheden Wörter, Grammatik en Lesen op het niveau A0-A1 van het Europees Referentiekader (ERK).

Niveau A1 is het eerste niveau. Het gaat dan om beginnerskennis die is vereist in concrete situaties en vertrouwde contexten.

Aan Numo worden steeds meer modules toegevoegd, zodat ook op een hoger niveau geoefend kan worden.

Numo leerlingen en docent in de klas

Wil je Numo proberen?

Comments are closed.