Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1-1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orders en abonnementen van Muiswerk Educatief.

1-2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en abonnementen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

1-3 De licentie is gebaseerd op de online versie van Muiswerk, Flexi en Numo waarbij geen installatie op het netwerk nodig is. De applicatie draait op servers van Muiswerk Educatief en wordt geen eigendom van de school, maar de school betaalt jaarlijks een gebruiksrecht op de software. Updates worden automatisch kosteloos doorgevoerd, waardoor er altijd met de nieuwste versie gewerkt wordt. Gebruikers kunnen op elk moment vanaf elke plek werken (ook vanuit huis).

1-4 Muiswerk Online en Flexi werken op alle computers met volwaardige browsers. Numo werkt op computers met de nieuwste versies van veelgebruikte browsers en werkt ook op de meeste iOS en Android mobiele apparaten.

1-5 Het leerplatform zal minimaal 99% van de tijd beschikbaar zijn, uitgezonderd geplande onderhoudsmomenten op woensdagavond van 21.00 uur – 24.00 uur, maximaal 12 x per jaar.

1-6 Netwerkperformance wordt gemeten op een bedraad netwerk; Voor een normale prestatie is een internetverbinding van minimaal 10 Mbit/sec. noodzakelijk. Bij normaal gebruik gebruikt het leerplatform tussen 20 en 50 kbit/sec. aan bandbreedte.

1-7 Ondersteuning is kosteloos.

1-8 Muiswerk Educatief heeft het recht gebruikers toegang tot de applicatie te beëindigen of te beperken zonder voorafgaande berichtgeving of enige vorm van compensatie indien de gebruiker, of indien er een vermoeden bestaat dat de gebruiker, handelt in strijd met hetgeen dat is opgenomen in deze voorwaarden of zich bezig houdt met misbruik of illegaal gebruik van de diensten.

2. Prijzen en licentievoorwaarden

2-1 Genoemde prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typfouten en prijswijzigingen.

2-2 De prijs kan jaarlijks geïndexeerd worden.

2-3 Alle prijzen zijn in euro's, inclusief btw en exclusief € 18,- administratiekosten.

2-4 De prijs van de licentie is gebaseerd op het vooraf afgesproken aantal actieve online-gebruikers dat per jaar vanaf 1 augustus tot 1 augustus van elk programma gebruikmaakt. Deze aantallen worden bij het afsluiten van het abonnement bepaald en kunnen na de looptijd van het abonnement op verzoek van de klant tussentijds worden aangepast.

2-5 Het is mogelijk om de vooraf afgesproken aantallen te overschrijden, tenzij hier andere afspraken over worden gemaakt. Bij overschrijding worden de extra online-gebruikers achteraf in rekening gebracht.

2-6 Niet gebruikte licenties kunnen niet worden meegenomen naar een volgend schooljaar en u ontvangt hier geen restitutie voor.

3. Aanvullende licentievoorwaarden Numo

3-1 Voor iedere gebruiker is één basislicentie nodig.

3-2 De abonnementsduur is één jaar.

3-3 Na deze periode wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd, in dezelfde samenstelling, tenzij uiterlijk een maand voor de abonnementsdatum schriftelijk een opzegging of een wijziging is doorgegeven aan Muiswerk Educatief.

3-4 De minimum afname per pakket is 5, zowel bij de eerste bestelling als bij latere uitbreidingen. Bij bestellingen van de Testsuites is het minimum aantal 25 bij de eerste bestelling en voor latere uitbreidingen. Docentenaccounts kunnen per stuk worden aangeschaft.

4. Aanvullende licentievoorwaarden Muiswerk Online

4-1 De abonnementsduur is één jaar.

4-2 Na deze periode wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd, in dezelfde samenstelling, tenzij uiterlijk een maand voor de abonnementsdatum schriftelijk een opzegging of een wijziging is doorgegeven aan Muiswerk Educatief.

4-3 De minimum afname per pakket is 5, zowel bij de eerste bestelling als bij latere uitbreidingen. Bij bestellingen van de Testsuites is het minimum aantal 25 bij de eerste bestelling en voor latere uitbreidingen. Docentenaccounts kunnen per stuk worden aangeschaft.

5. Aanvullende licentievoorwaarden Flexi

5-1 Voor iedere school is één leerkracht dashboard nodig.

5-2 Het abonnement kan alleen worden afgesloten door basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs, altijd per school.

5-3 De abonnementsduur is één jaar.

5-4 Na deze periode wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd, in dezelfde samenstelling, tenzij uiterlijk een maand voor de abonnementsdatum schriftelijk een opzegging of een wijziging is doorgegeven aan Muiswerk Educatief.

5-5 De minimum afname bij een latere uitbreiding is 5 licenties per pakket.

6. Betaling

6-1 Betalen geschiedt middels een factuur. De factuur wordt digitaal verstuurd, tenzij anders is afgesproken.

6-2 Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Indien de betaling uitblijft, heeft Muiswerk Educatief het recht om zonder nadere aankondiging zowel de wettelijke rente alsmede alle met de inning gemoeide (incasso)kosten in rekening te brengen bij de gebruiker. Na herhaaldelijke waarschuwingen zal de schoolingang onbereikbaar worden gemaakt.

7. Levering

7-1 Na uw bestelling ontvangt u binnen twee (2) werkdagen een bevestiging per e-mail.

7-2 Alle diensten worden uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de bestelling geleverd, tenzij anders aangegeven.

7-3 Muiswerk Educatief doet haar uiterste best de levering van haar diensten naar beste weten en kunnen uit te voeren.

7-4 De licentie wordt via internet beschikbaar gesteld. De gebruiker ontvangt hiervoor van Muiswerk Educatief (per e-mail) de benodigde toegangsrechten. De gebruiker heeft recht op technische en inhoudelijke (telefonische en elektronische) ondersteuning door Muiswerk Educatief.

7-5 Muiswerk Educatief is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door PostNL.

8. Retourneren

8-1 Muiswerk Educatief doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Bent u desondanks niet tevreden met uw bestelling, dan kunt u deze artikelen binnen zeven werkdagen na ontvangst van de bestelling gratis retourneren indien de dienst nog niet gebruikt is.

8-2 Wij stellen het op prijs indien u hier voorafgaand via e-mail melding van maakt aan Muiswerk Educatief en aangeeft waarom u uw bestelling niet wilt.

8-3 Er wordt niets teruggenomen of geruild indien de dienst reeds gebruikt is.

9. Privacyverklaring

Zie privacyverklaring.

10. Verplichtingen van gebruiker

10-1 De gebruiker verplicht zich ervoor te zorgen dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct zijn. Mochten de gegevens wijzigen dan dient dit aan Muiswerk Educatief schriftelijk of elektronisch te worden doorgegeven.

10-2 De licentie wordt afgesloten per school. Het is niet toegestaan om gebruikers toe te laten die niet aan de eigen school verbonden zijn.

10-3 De school is volledig verantwoordelijk voor de acties en handelingen die vanaf de doorgegeven IP-adressen uitgevoerd worden.

11. Vragen

Muiswerk Educatief streeft naar tevreden klanten. Mocht je vragen of klachten hebben over onze diensten en/of producten, dan worden wij daar graag telefonisch of per e-mail van op de hoogte gebracht (

0297-523159

of info@muiswerk.nl).

12. Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Muiswerk Educatief.

Alle intellectuele eigendomsrechten – waaronder auteurs-, merk-, model- en databankrechten, knowhow en alle soortgelijke rechten – die rusten op en verbonden zijn aan de website en de producten van Muiswerk Educatief komen toe aan Muiswerk Educatief en/of haar licentiegevers. Het is de gebruikers niet toegestaan de door Muiswerk Educatief geleverde producenten en/of diensten, of delen ervan, op enigerlei wijze te kopiëren dan wel op enige andere wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Muiswerk Educatief
J.A. van Seumerenlaan 5-7
1422 XS Uithoorn
Tel

0297 361664

Fax

0297 361662

mail: info@muiswerk.nl
K.v.K. 59447427
BTW NL 853491641B01

Comments are closed.