Numo in het 10-14-onderwijs

Numo in het 10-14-onderwijs

Als leerlingen twaalf zijn, gaan ze naar een school voor voortgezet onderwijs. Niet iedere twaalfjarige bevindt zich op hetzelfde punt. Toch is het onderwijs ingericht alsof dat wel zo is. Het 10-14-onderwijs geeft leerlingen de tijd om zich te ontwikkelen en te ontdekken wat bij hen past. Uiteraard is er ook voldoende aandacht voor de basisvaardigheden van Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde. Dorien Stals, teamleider bij SOOOOL 10-14, vertelt over hun 10-14-onderwijs en hoe Numo daar een rol in speelt.

Maatwerk voor iedere leerling als uitgangspunt
Sommige leerlingen hebben een langere groeilijn nodig, voordat ze de overstap naar het vo kunnen maken. Sommige kinderen hebben een tussenvorm tussen po en vo nodig om evenwichtiger te kunnen groeien. Weer andere kinderen hebben op tienjarige leeftijd al een sterke uitdaging nodig. Wij denken dat we in het onderwijs zoveel mogelijk moeten afstemmen op de individuele leerbehoeften van kinderen. Maatwerk voor leerlingen is ons uitgangspunt. Dat kan tegenwoordig ook, omdat we de technologie ervoor hebben. Ons concept voor de tienerschool is gericht op Samenwerkend, Ontdekkend, Onderzoekend, Ontwerpend en Ondernemend Leren (SOOOOL). En we zijn uitgegaan van learning by doing, voor leerlingen én leerkrachten.

Beleefonderwijs én een goede basis bij de kernvakken
We geven onze leerlingen de kans om veel te ervaren en werken nauw samen met bedrijven en organisaties in de omgeving voor gastlessen en excursies. We werken thematisch en proberen steeds een goede context te scheppen rondom de thema’s. Ons onderwijs zou je kunnen karakteriseren als beleefonderwijs. Toch zijn we ons er ook van bewust dat onze leerlingen in de derde klas uitstromen in regulier onderwijs in klas 3 van het vmbo of eventueel havo. Een goede basis bij de kernvakken taal, rekenen/wiskunde en Engels is essentieel voor de ontwikkeling van onze leerlingen. En we geven vaardigheden een centrale plek. Leerlingen stellen samen met hun leerkracht én ouders doelen voor korte en langere termijn. In de wekelijkse coachgesprekken volgen we de voortgang.

Omgaan met grote niveauverschillen
We hebben gekozen voor een focus op taal, rekenen/wiskunde en Engels door middel van een digitaal programma, omdat we daarmee onze leerlingen goed kunnen volgen. In een groep van elf leerlingen op vo-leeftijd, hebben we zowel basis-, kader- als theoretische leerlingen en zelfs leerlingen met zicht op havo. We hadden dus behoefte aan een programma waarin leerlingen echt op hun eigen niveau kunnen groeien. Met Numo kan dat en als leerkracht heb je toch meteen door waar jouw hulp gewenst is in de vorm van stimulans of uitleg als ze aan het werk zijn.

Numo, splinternieuw en toch vertrouwd
We hebben na twee presentaties (door Nico Wagter en Theo Schijf) gekozen voor Numo, nadat het hele ontwikkelteam van SOOOOL kennis had gemaakt met het programma. We durfden meteen met Numo in zee, omdat het een Muiswerkproduct is en onze ervaringen met Muiswerk Educatief in het verleden erg positief zijn voor wat betreft de helpdesk en de service. Daarnaast luistert Muiswerk goed naar de gebruikers bij het ontwikkelen van nieuwe programma’s. Dat waren allemaal overwegingen die meegespeeld hebben in onze keuze, naast het programma zelf natuurlijk. Numo scoorde bij de leerkrachten vooral punten op:

  • gebruiksvriendelijkheid voor de leerlingen (onze leerlingen konden er in de pilotfase meteen mee uit de voeten) en voor de leerkrachten;
  • aantrekkelijke lay out;
  • het real-time zien waar je als leerkracht nodig bent;
  • aansluiting bij de belevingswereld van onze leerlingen: de mogelijkheden om te personaliseren in het programma.
Dat leerlingen numo's kunnen verdienen, motiveert extra.

Instructie door de docent, oefenen onder begeleiding van de onderwijsassistent
Numo zetten we in voor de leerlingen die de instructies van groep 7 en 8 achter zich hebben en toe zijn aan de vervolgstap op vo-niveau. Dat kunnen leerlingen van klas 1 of 2 van het voortgezet onderwijs zijn, maar ook leerlingen van groep 8 die laten zien dat ze eraan toe zijn. Er zijn instructielessen op onderdelen en de leerlingen werken verder heel zelfstandig in Numo. Onze leerlingen hebben ieder een eigen Lenovo 300e laptop. We hebben verder geen methode voor Nederlands en rekenen/wiskunde. Onze leerlingen volgen op vo-leeftijd wel een aantal lessen wiskunde per week in het reguliere onderwijs. En niet zonder trots kan ik vermelden dat ze het daar tot nu toe heel goed doen, vergeleken met de leerlingen die regulier onderwijs hebben gevolgd. Instructies worden bij SOOOOL 10-14 gegeven door de docent en het oefenen vindt plaats onder begeleiding van een onderwijsassistent. Leerlingen krijgen hulp als ze dat nodig hebben volgens Numo of volgens de leerkracht of onderwijsassistent.

Leerlingen willen zelf dóen
We hebben bij SOOOOL 10-14 niet de traditionele lessen Nederlands of rekenen/wiskunde. Voor Nederlands zijn er instructiemomenten op basis van (deel)onderwerpen. De leerkracht geeft instructie voor een onderdeel van spelling of grammatica en daarbij sluiten alleen leerlingen aan die die instructie nodig hebben. Voor de rest is het veel zelfstandig werken en zelf doen. En dat is juist wat onze leerlingen aanspreekt. Ze vinden het best lastig om lang stil te zitten en te luisteren; ze maken veel liever zelf opgaves en zijn vatbaar voor beloningen en concurrentie. En dat ze daarmee numo’s kunnen verdienen, dat motiveert natuurlijk extra.

Positieve reacties
Voorheen werkten onze leerlingen in groep 7 en 8 met een ander programma. Numo lijkt beter aan te sluiten bij hun leerbehoefte. Zij staan positief tegenover Numo. Ze vinden het een prima programma en ze vinden het ook fijn om mee te denken over hoe het programma nog beter kan worden. Het is mooi om te zien dat de ontwikkelaars van Numo daar ook voor open staan.


Tekst: Dorien Stals, teamleider SOOOOL 10-14

Comments are closed.