Engels uitgebreid naar A2-niveau

Engels uitgebreid naar A2-niveau

Het vak Engels is voor de vaardigheden Grammar en Words uitgebreid naar niveau A2 van het ERK (Europees Referentiekader). Heb je een toppakket Engels in huis, dan kun je je leerlingen hier nu mee laten werken.

Net als voor de andere vaardigheden en niveaus, geldt dat leerlingen sprongtoetsen maken die bepalen welke oefeningen zij te doen krijgen. Gaat de sprongtoets goed, dan springt Numo over de oefenstof en biedt de volgende sprongtoets aan. Constateert Numo dat de leerling fouten maakt binnen een bepaald leerdoel dan krijgt hij een persoonlijk oefenprogramma. 

Over Grammar A1-A2

De grammatica-onderwerpen in Grammar A1-A2 gaan uit van het aanbod in de gangbare lesmethodes Engels. We behandelen de volgende onderwerpen:

 • zelfstandig naamwoord meervoud
 • bijwoord
 • niet-precieze hoeveelheden
 • bezit
 • wederkerende voornaamwoorden
 • have got
 • past simple
 • present perfect
 • past continuous
 • past perfect
 • toekomst
 • kunnen, mogen, zou(den)
 • taq questions
 • short yes/no answers
 • betrekkelijke voornaamwoorden

Grammar A1-A2 biedt waar mogelijk ondersteuning met geluid. Doordat de leerlingen de leerstof en de taalvormen ook auditief verwerken, beklijven die beter in het geheugen. Er zijn vijf sprongtoetsen en 86 oefeningen met in totaal 67 uitlegschermen. Leerlingen kunnen dezelfde oefening meerdere keren maken. De woorden of zinnen in de herhaalde oefeningen zijn varianten op de woorden of zinnen die eerder verschenen bij de oefening.

Over Words A1-A2

Words A1-A2 behandelt op gevarieerde wijze ruim 1100 Engelse woorden, woordgroepen en uitdrukkingen. Uitgangspunt bij het ontwikkelen is de lijst met examenwoorden Engels voor het vmbo. Ruim 500 van deze woorden worden in het programma expliciet aangeleerd. Words A1-A2 is rijk gevuld met plaatjes en zorgvuldig ingesproken geluiden waarmee het ook het aanleren van de klank-tekenkoppelingen ondersteunt.

De woorden zijn onderverdeeld naar de volgende thema’s:

 • people and family
 • in and around the house
 • food and drink
 • body and health
 • word structure
 • sports and leisure
 • appearance and feelings
 • education and work
 • society and crime

Words A1-A2 bestaat uit twee sprongtoetsen en 81 oefeningen, waar vele uren zelfstandig mee gewerkt kan worden. Het gaat om meer dan 3400 variabele opgaven. Met Words A1-A2 sla je twee vliegen in één klap: de leerlingen zien veel nieuwe woorden langskomen en de goede geluidsondersteuning helpt hen met het leren van de klank-tekencombinaties van het Engels.

Ga direct aan de slag!

Heb je een toppakket Engels, dan kunnen jouw leerlingen nu al met de nieuwe modules aan de slag. Je moet ze nog wel even activeren via het leerplan. Lees hier hoe dat werkt.

Heb je geen Engels van Numo in huis? Vraag dan vrijblijvend een demo aan.

Comments are closed.